Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Hòa Xuân Nam, Huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
Hotline: 0869529156
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   0935228314
  • Email:
   lehithusang95@gmail.com
 • Tạ Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kê Toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0984500363
  • Email:
   tttsuong.thcs.hht.donghoa@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Nam Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0903054155
  • Email:
   nuinam1973@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0793510087
  • Email:
   nguyenthihao8789@gmail.com
 • Ngô Thị Thu Hưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0793645298
  • Email:
   Ngohuong1315@gmail.com
 • Lê Thị Triều Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0984500232
 • Phạm Thị Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0338375867
  • Email:
   nuphamhxn2@gmail.com
 • Trương Thị Ngọc Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   TCSPMN
  • Điện thoại:
   0983813944
  • Email:
   truongngocdung92hxt@gmail.com
 • Lê Thị Thu Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Điện thoại:
   0355233981
  • Email:
   lehithusang95@gmail.com